Kompetens


Jag har en magisterexamen i internationell journalistik och en kandidat i historia och statsvetenskap. Samtidigt klappar hjärtat extra för existentiella ödesfrågor och psykologi. Jag strävar efter att förstå vad som är viktigt på riktigt. När jag skriver och fotograferar gör jag det med ambitionen att alltid hålla hög kvalitet. Jag är bra på att hitta historier, människor och på att hantera komplex information som exempelvis vetenskapligt material. Jag är också mån om god research och om att hålla mig uppdaterad med aktuell forskning. I synnerhet inom samhälls- och humanvetenskaperna. Tillit, polarisering, demokrati och betydelsen av gemenskap är områden som intresserar extra mycket.


Kunder har genom åren varit dagspress, nyhetsbyråer, magasin, kundtidningar och bokförlag. Några exempel är TT Nyhetsbyrån, Svenska Dagbladet och LL-förlaget. Jag har ockå skrivit fackböcker och undervisningsmaterial och varit redaktör för några tidningar, bland annat för Apollos inflightmagasin Stopover.


Bilder från 2023

1) EU-parlamentet

2) Norrsken i Arktis

3) Jens Stoltenberg på Nordiska Rådet

4) Ubåtsbas utanför Tromsö

5) Military Intelligence Batillion

6) Natos högkvarter

UTBILDNING

International Master's Programme in Journalism.

Filosofie kandidat i historia och statsvetenskap. 

Journalistexamen från Poppius journalistskola.

Övriga universitetsstudier: Etik, internationella konflikter, ekonomi, kulturvetenskap, existentiell folkhälsa samt ungefär 100 poäng i teologi och religionsvetenskap. 


Fördjupad kompetens i:

  • Polarisering i Sverige, stipendium Journalistfonden. Den senaste forskningen i polarisering, möten med opinionsbildare, Medieombudsmannen, kommunpolitiker, journalister etc. 2024.
  • Arktis och den nya nordiska verkligheten, resor med Nordiskt Journalistcenter bland annat till Natos högkvarter i Bryssel, EU-parlamentet, en militärförläggning i norra Norge, Arktis, som tränar Nato-soldater. Fokus på polarisering, säkerhet, klimat, nutiidens utmaningar och möjligheter i Norden, 2023. 

  • Fotoutbildning för frilansjournalister via Svenska Journalistförbundet, 2022.
  • Literary journalism, Föreningen Grävande Journalister, 2022.
  • Kurs i vetenskapsjournalistik i Helsingfors. Arrangörer: Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Göteborgs universitet, 2022.